Rensen Assuradeuren BVRENSEN assuradeuren bv

Gevolmachtigde agenten in verzekeringen


Delta Lloyd Polisvoorwaarden

   Schade/Particulier Algemeen
 
 
Recreatie
 
 
Varia
 
 
Verkeer
 
 
Wonen
 
Algemene Voorwaarden (Ver)Bouw eigen Woning verzekering (V 0612.VEW)
Delta Lloyd Xclusief Inboedelverzekering (B 03.2.85 C)
Delta Lloyd Xclusief Woonhuisverzekering (B 03.2.84 C)
Delta Lloyd Xclusief: Inboedelverzekering (B 03.2.85 A)
Delta Lloyd Xclusief: Kostbaarhedenverzekering (B 03.2.86 A)
Delta Lloyd Xclusief: Woonhuisverzekering (B 03.2.84.B)
Golfuitrustingverzekering (B 03.2.29 C)
Inboedel EUG met waardegarantie (BE 03.2.10 B)
Inboedel EUG verzekering (LE 03.2.18 E)
Inboedel EUG zonder waardegarantie (BE 03.2.53 A)
Inboedelverzekering EUG / Compleet (B 03.6.02 B)
Kostbaarhedenverzekering (BE 03.6.03 B)
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet (B 03.2.40 H)
Polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering (B 03.2.44 C)
Polisvoorwaarden Woonhuis & Inboedel Combinatieverzekering (B 03.2.41 C)
Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet (B 03.2.39 G)
Volmacht - Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet (BV 03.2.40 B)
Volmacht - Polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering (BV 03.2.44 A)
Volmacht - Woonhuis & Inboedel Combinatieverzekering (BV 03.2.41 H)
Volmacht - Voorwaarden Prominenet Woonhuisverzekering (BV 03.2.84 C)
Volmacht - Voorwaarden Prominent Inboedelverzekering (BV 03.2.85 C)
Volmact - Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Extra uitgebreid/Compleet (BV 03.2.39 B)
Voorwaarden Gledverzekering (BE 03.2.62 C)
Voorwaarden Inboedel Extra Uitgebreid (LE 03.2.18 E)
Voorwaarden Instrumenten (BE 03.2.28 A)
Voorwaarden Woonhuis Compleet verzekering met waardegarantie (LE 03.2.24 D)
Voorwaarden Woonhuis Extra Uitgebreid Verzekering met waardegarantie (LE 03.2.25 E)
Voorwaarden Woonhuis Extra Uitgebreid verzekering zonder waardegarantie (LE 03.2.17 D)
Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet (BE 03.6.01 B)
Woonhuis & Inboedel Combinatieverzekering 'Het Verzekeringspakket' (BE 03.6.70 B)
Woonhuis EUG verzekering met waardegarantie (BE 03.2.65 A)
Woonschepen (TE 03.2.20 C)
 
 Schade/Zakelijk Algemeen
 
 
Brand
 
Aanvullende Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering (V 0606.CSR)
Aanvullende Voorwaarden Computerverzekeringen Gespecificeerd (V 0606.CGE)
Aanvullende Voorwaarden Computerverzekeringen Ongespecificeerd (V 0606.CON)
Aanvullende Voorwaarden Machinebreukverzekering (V 0601.MB)
Algemene Voorwaarden Aflopende CAR verzekering (V 1010. CAR/AFL)
Algemene Voorwaarden Aflopende Montageverzekering (V 1015 MON/AFL)
Algemene Voorwaarden Brand (B 03.2.87 B)
Algemene Voorwaarden CAR en Aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven (V 1014. CAR/AVB)
Algemene Voorwaarden Computer- en elektronicaverzekering (V 1006.CEV)
Algemene Voorwaarden Doorlopende CAR verzekering (V 1011. CAR/DRL)
Algemene Voorwaarden Doorlopende Montageverzekering (V 1016.MON/DRL)
Algemene Voorwaarden Elektronica- & Apparatuurverzekering (V 0703.EA)
Algemene Voorwaarden Garantieverzekering (V 1105.GAR)
Algemene Voorwaarden Koel-/vriesschadeverzekering (V 1102.KVS)
Algemene Voorwaarden Machinebreukverzekering (V 1101.MB)
Bedrijfsschadeverzekering agrarische bedrijven (LE 03.2.04 F)
Bijzondere Bepalingen Data- en Softwareverzekering (V 0606.CDS, Rubriek D)
Bijzondere Bepalingen Machinebreukbedrijfsschadeverzekering (V 0601.MBBS)
Brand/Inbraakverzekering bedrijven, instellingen en praktijken (BE 03.2.60 B)
Brandverzekering (B 03.5.09 A)
Brandverzekering agrarische bedrijven (LE 03.2.10 A)
Brandverzekering bedrijven, instellingen en praktijken (BE 03.2.59 C)
Budget-Garantpolis, Uitgebreide verzekering voor zorginstellingen (BE 03.2.76 B)
Clausuleblad Computer Simple Risk verzekering (CL 0606.CSR)
Clausuleblad Definitie Goedgekeurde Spuitruimte/cabine (BE 03.3.13 A)
Computerbedijfsschadeverzekering (V 0606.CBV, Rubriek E)
Computerbedrijfsschadeverzekering (VE 9903.CBV, Rubriek E)
Computerverzekering Het Ondernemerspakket (TE 03.2.41 A)
Geldverzekering (BE 03.2.62 B)
Geldverzekering voor winkels, bedrijven, kantoren en praktijken (BE 03.2.21 B)
Glasverzekering bedrijven, instellingen en praktijken (BE 03.2.61 C)
Goederenverzekering op omzetbasis (TE 03.2.05 A)
Handelsvoorraadverzekering Pleziervaartuigen (TE 03.2.11 A)
Het Garagepakket Handelsvoorraadverzekering (M 03.5.13 A)
Het Ondernemerspakket Bedrijfsschadeverzekering (B 03.5.06 B)
Het Ondernemerspakket Computer Simple Risk verzekering (Z 03.5.01 A)
Het Ondernemerspakket Data- en Softwareverzekering (Z 03.5.03 A)
Het Ondernemerspakket Elektronica- & Apparatuurverzekering (Z 03.5.02 A)
Het Ondernemerspakket Extra kostenverzekering (B 03.5.08 A)
Het Ondernemerspakket Gebouwenverzekering (B 03.5.01 A)
Het Ondernemerspakket Geldverzekering (B 03.5.04 A)
Het Ondernemerspakket Glasverzekering (B 03.5.03 A)
Het Ondernemerspakket Inventaris / Goederenverzekering (B 03.5.02 A)
Het Ondernemerspakket Reconstructiekostenverzekering (B 03.5.07 A)
Inventaris/ Goederenverzekering (B 03.2.89 A)
Lichtreclameverzekering (BE 03.2.30 B)
Uitgebreide Brand Bedrijfsschadeverzekering voor dienstverlenende beroepen en bedrijven (BE 03.2.27 B)
Uitgebreide Brand Bedrijfsschadeverzekering voor industriële bedrijven (BE 03.2.24 C)
Uitgebreide Brand Bedrijfsschadeverzekering voor winkels en handelsbedrijven (BE 03.2.26 C)
Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering (BE 03.2.18 B)
Uitgebreide extra kostenverzekering (BE 03.2.49 A)
Uitgebreide reconstructiekostenverzekering (BE 03.2.66 B)
Uitgebreide verzekering agrarische gebouwen (LE 03.2.13 E)
Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken (BE 03.2.58 D)
Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (B 03.2.90 A)
Voorwaarden Brandverzekering agrarische bedrijven (LE 03.2.03 G)
Voorwaarden Fraude- en geldverzekering (BE 03.2.56 C)
Voorwaarden Gebouwenverzekering (B 03.2.88 A)
Voorwaarden Geldverzekering (B 03.2.94 A)
Voorwaarden Gevolgschade Uitval Regelapparatuur (LE 03.2.15 C)
Voorwaarden Glasverzekering (B 03.2.93 A)
Voorwaarden Instrumenten (BE 03.2.28 C)
Voorwaarden Inventaris/ Goederenverzekering (B 03.2.89 A)
Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering (B 03.2.91 A)
Voorwaarden Technische Verzekering Agrarische bedrijven (Z 03.2.18 B)
Voorwaarden Tuinbouwkassen Installaties, apparatuur Bedrijfsgebouwen (LE 03.2.23 D)
Voorwaarden verzekering agrarische roerende zaken (LE 03.2.21 F)
Voorwaarden Verzekering voor Garagebedrijven (VVG 09)
 
Overig
 
 
Transport
 
 
Varia
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) (A 01.3.04)
Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven (ME 03.2.06 E)
Aansprakelijkheidsverzekering voor midden- en kleinbedrijf (ME 03.2.09 C)
Aansprakelijkheidsverzekering voor watersportbedrijven (ME 03.2.20 B)
Basis Bestuurders- en Commissarissen-Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. Besloten Vennootschappen (M 03.2.22)
Basis Bestuurders- en Toezichthouders-Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. Vereniging Van Eigenaars (M 03.2.24)
Basis Bestuurders- en Toezichthouders-Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. Verenigingen en Stichtingen (M 03.2.23)
Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering (M 03.2.25 A)
Het Garagepakket Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen (R 03.5.03 A)
Het Ondernemerspakket Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (M 03.5.10 A)
Het Ondernemerspakket Collectieve Ongevallenverzekering (O 03.5.02 A)
Het Ondernemerspakket Rechtsbijstandverzekering Particuliere dekking (R 03.5.02 B)
het Ondernemerspakket Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigbestuurders (M 03.5.12 A)
Incassobijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket (RE 03.2.26 A)
Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket (R 03.5.01 B)
Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket / Particuliere dekking (R 03.2.27 A)
Schoolongevallenverzekering (OE 03.2.21 A)
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (TE 03.2.12 B)
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering logistieke dienstverlening (T 03.2.23 B)
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers (ME 03.2.02 E)
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven (LE 03.2.06 E)
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven (ME 03.2.06 E)
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Zorginstellingen (M 03.2.65 C)
Voorwaarden Beroeps- en bedrijfsaansprakelihjkheidsverzekering (M 03.2.35 A)
Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (OE 03.2.08 E)
Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor agrarische bedrijven (LE 03.2.05 D)
Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (M 03.2.27 B)
 
Zorg
 
Lijst van door ons aangewezen hulpmiddelen (Zorg 2012)
Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top 2012 (Zorg 2012)
Reglement Hulpmiddelen (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Brons (modelnummer: 6300130) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Comfort (modelnummer: 6700106) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Compleet (modelnummer: 6700105) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Extra (modelnummer: 6700104) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Goud (modelnummer: 6300132) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Start (modelnummer: 6700103) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd TandenGaaf 100% tot EUR 1000 (modelnummer: 6700114) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd TandenGaaf 100% tot EUR 150 (modelnummer: 6700108) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd TandenGaaf 100% tot EUR 250 (modelnummer: 6700110) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd TandenGaaf 100% tot EUR 500 (modelnummer: 6700112) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Top (modelnummer: 6700107) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht aanvullende verzekering Delta Lloyd Zilver (modelnummer: 6300131) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht Delta Lloyd Zorgverzekering (Zorgverzekering Natura) (modelnummer: 6300102) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht Delta Lloyd Zorgverzekering (Zorgverzekering Restitutie) (modelnummer: 6700102) (Zorg 2012)
Vergoedingen Overzicht Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud 2012 (Zorg 2012)
Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Luxe Verpleging (modelnummer: 6700118) (Zorg 2012)
Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekering Natura en Aanvullende Verzekeringen (Zorg 2012)
Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekering Restitutie en Aanvullende Verzekeringen (Zorg 2012)